http://www.varunee-raikhing.com  
 หน้าแรก  บทเรียนออนไลน์  สมาชิก  เกี่ยวกับเรา  สมุดเยี่ยมชมเว็บ  ติดต่อเรา
ค้นหา   ประเภทการค้นหา 

วันนี้ : 23 ก.พ. 2561
SuMoTuWeThFriSat
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

เมนูสมาชิก
 Username
 Password

   Lost Password
   Register
Menu
หน้าแรก
ข่าวสารจากโรงเรียน
บทความ
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
ปฏิทินกิจกรรมรายปี
ภาพกิจกรรม
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลด
Web Links
ถาม/ตอบ
แผนที่โรงเรียนวัดไร่ขิง
Link Banner
เว็บแนะนำ
กบนอกกะลา
สวนจิตรลดา
ครูบ้านนอก
ครูไทย
หลักสูตรแกนกลาง
คปภ.นครปฐม
Guru Online
สพท.นครปฐม เขต 2
สพท.นครปฐมเขต 1
สหวิชา ดอทคอม
งานประเมิน อ.วารุณี c9
Varunee Blog
บทเรียน E - Learning
รวมเว็บวิทยาศาสตร์
แบบฝึกวิทย์ ประถมต้น
สวทช.
กระทรวงวิทยาศาสตร์
วิชาการดอทคอม


[ รวบรวมเว็บแนะนำ ]
ผลงานนักเรียน
อบรมยุวมัคคุเทศก์
อบรมยุวมัคคุเทศก์
แฟ้มพัฒนางาน
แฟ้มพัฒนางาน
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สัตว์
สัตว์


[ รวบรวมผลงานนักเรียน ]
งานประเมิน อ.วารุณี c9
 เลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ


  การใช้ โปรแกรม paint


ดาวน์โหลดไฟล์ การใช้ โปรแกรม paint คลิกดาน์โหลดไฟล์ที่นี่..........

    

เอกสารประกอบการสอน

วิชาคอมพิวเตอร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

โปรแกรม  Paint

เล่ม 5

 

 

โดย

อาจารย์วารุณี   ถีระแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 


 


คำนำ

                          เอกสารประกอบการสอนวิชา   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  เป็นเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  โปรแกรม  Paint  จัดทำขึ้น   เพื่อสะดวกในการนำไปใช้ประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ  โปรแกรม Paint   นักเรียนจะได้รับความรู้วิธีการและขั้นตอนการประกอบการเรียนโดยละเอียดประกอบด้วยเนื้อหากิจกรรมการปฏิบัติขั้นตอนการทำงานและจำเป็นสำหรับผู้สนใจที่สามารถนำไปใช้เป็นคู่มือการเรียนการฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ โปรแกรม  Paint

 

    วารุณี   ถีระแก้ว

        ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


สารบัญ

เรื่อง                                                                                                                        หน้า

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Paint                                                                                                          3

ความหมายและความสำคัญของโปรแกรม Paint                                                                                           4

วิธีการเข้าสู่โปรแกรม Paint                                                                                                                               5

ส่วนประกอบของการใช้งานโปรแกรม Paint                                                                                               6

แถบรายการเลือก (Menu Bar)                                                                                                                          7

แถบรายการเลือกและคำสั่งการใช้งาน                                                                                                     8-13

กล่องเครื่องมือและกล่องสี (Tool Box – Color Box)                                                           14-15

การวาดภาพเส้นอิสระ (Free hand)                                                                                            16

การวาดภาพเส้นตรง                                                                                                                                       17

การวาดภาพเส้นโค้ง (Curve)                                                                                                                      18

การวาดภาพด้วยเครื่องมือเรขาคณิต                                                                                                          19-21

การเพิ่มข้อความลงในภาพ                                                                                                                         22-24

การแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภาพ                                                                                                      25-27

การยืดและบิดภาพ และการซ้อนภาพ                                                                                                       28-30

การย้ายตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงภาพ                                                                                                   31-32

การคัดลอกและการโอนย้ายโดยใช้คำสั่งในแถบรายการเลือก                                                              33

การคัดลอกและการโอนย้ายโดยใช้เมาส์ (Drag and Drop)                                                                    34

การบันทึกชิ้นงาน (Save As)                                                                                                                  35-36

การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ (Print Out)                                                                                        37-39

 

 

 

 

 


 


 

คำแนะนำบทเรียน

การใช้เอกสารประกอบการสอน  โปรแกรม  Paint  จะให้ประโยชน์สูงสุดนักเรียนควร  ปฏิบัติดังนี้

1.    ศึกษาจุดประสงค์สำคัญของการใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรม  Paint  ให้เข้าใจ

2.    ปฏิบัติตามคำแนะนำในบทเรียนโดยเคร่งครัด

3.    ศึกษาขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมแต่ละโปรแกรมให้เข้าใจอย่างละเอียด

4.    ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เสนอแนะไว้ เพื่อการทำงานของโปรแกรมจะได้ให้งานสัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.    ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยความระมัดระวัง  และต้องใช้งานด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง

6.    เมื่อเริ่มบทเรียนควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อดูพื้นฐานตนเองก่อน

7.    เมื่อจบบทเรียนแล้วควรทำแบบทดสอบท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้  ความเข้าใจ  และทราบผลการพัฒนาของตนเอง

8.    เมื่อไม่มีความรู้ในโปรแกรมเรื่องใด  ไม่ควรเข้าไปใช้โปรแกรมนั้น  เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายได้

9.    ควรศึกษาขั้นตอนการทำงานให้เข้าใจ  หรือสอบถามผู้รู้  หรือครู จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี

10. ควรเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  เพื่อรักษาทรัพย์สมบัติส่วนรวมเพื่อประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์

 

 


 

 


 

 


ความรู้เบื้องต้น

โปรแกรม  Paint

จุดประสงค์

หลังจากศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว

นักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้ได้

1.            มีความรู้เกี่ยวกับ  โปรแกรม  Paint 

2.            บอกความหมายและความเป็นมาของ โปรแกรม Paint 

3.            บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับ  โปรแกรม  Paint 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม  Paint

สาระสำคัญ                           การเรียนรู้หน้าต่างในโปรแกรม  Paint  จนคล่องแล้วจะสามารถนำความรู้ไป

                             ใช้กับโปรแกรมอื่น ๆ บนวินโดวส์ได้

จุดประสงค์ปลายทาง          ปฏิบัติงานอย่างชำนาญและสร้างสรรค์

จุดประสงค์นำทาง               1.รู้วิธีใช้แปรงทาสี                               2. รู้วิธีวาดเส้น

                                           3. รู้วิธีวาดรูปเรขาคณิต                            4.รู้วิธีจัดเก็บภาพและสั่งพิมพ์

เนื้อหา                                    การวาดภาพด้วยโปรแกรม  Paint

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.ครูอธิบายและสาธิตวิธีใช้แปรงทาสีซึ่งเป็นหัวใจของการวาดภาพ  แปรงทาสีทำหน้าที่

เช่นเดียวกับดินสอจะใช้มากถ้านักเรียนวาดภาพ  Freehand  ซึ่งจะใช้ร่างกายให้สมบูรณ์ก่อนที่จะลงสีภาพ  ถ้าเป็นการวาดภาพด้วยดินสอผู้วาดมักเลือกขนาดความดำของไส้ดินสอตามจำนวน B เช่น HB  เป็นดินสอที่มีไส้แข็งและดำน้อยที่สุด  2B  เป็นดินสอที่มีไส้อ่อนและมีความดำมากขึ้น  การใช้แปรงทาสีก็สามารถเลือกขนาดความใหญ่ของไส้ดินสอได้ด้วยการเลือกตรงความหนาเส้น

2.ครูอธิบายและสาธิตวิธีวาดภาพด้วยเส้นพร้อมกับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ  โปรแกรม

Paint  กำหนดเส้นไว้ดังนี้   เส้นโค้ง  เส้นตรง

3.ครูอธิบายและสาธิตวิธีวาดรูปเรขาคณิตพร้อมกับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติโปรแกรม 

Paint ให้รูปเรขาคณิตสำเร็จรูปมา  3  รูปแต่  6  แบบ  คือ  รูปแบบสี่เหลี่ยมมี  2  แบบ  คือสี่เหลี่ยมกรอบนอกเป็นสีและสี่เหลี่ยมทึบ  สี่เหลี่ยมปลายมน  2  แบบ  คือ  กรอบนอกเป็นสีและทึบวงกลมซึ่งสามารถทำเป็นวงรีได้แล้วแต่ลักษณะการดึงรูป  2  แบบ  คือกรอบนอกเป็นสีและทึบ  วิธีวาดรูปเรขาคณิตให้ใช้เมาส์คลิกที่รูปเรขาคณิตนั้นๆแล้ววางเมาส์  ณ บริเวณที่ต้องการ  คลิกแล้วลากเมาส์ตามแนวเส้นทแยงมุม  เมื่อได้รูปที่มีขนาดตามต้องการแล้วปล่อยเมาส์  ถ้าต้องการวาดรูปสามเหลี่ยมต้องใช้เส้นต่อเนื่องซึ่งปรากฏอยู่ใต้รูปวงกลม

4.จัดเก็บและสั่งพิมพ์  ทำได้  2  วิธี

4.1 การจัดเก็บภาพเป็นครั้งแรก

4.2 การจัดเก็บภาพจาก  File  ที่เคยจัดเก็บมาแล้ว

ให้นักเรียนฝึกจัดเก็บภาพทั้ง  2  แบบ

ครูอธิบายและสาธิตวิธีการพิมพ์ภาพและให้นักเรียนฝึกสั่งพิมพ์ภาพ  ให้นักเรียนฝึกพิมพ์สัมผัส

สื่อและอุปกรณ์     ทีวี  เครื่องคอมพิวเตอร์

 

ความหมายและความสำคัญของโปรแกรม Paint

 

                           โปรแกรม [ หน้าหลัก ] [ งานประเมิน อ.วารุณี c9ทั้งหมด ]

 
  Copyright © 2009 varunee-raikhing.com 
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ 1692718 ท่าน.
website tracker