http://www.varunee-raikhing.com  
 หน้าแรก  บทเรียนออนไลน์  สมาชิก  เกี่ยวกับเรา  สมุดเยี่ยมชมเว็บ  ติดต่อเรา
ค้นหา   ประเภทการค้นหา 

วันนี้ : 21 ม.ค. 2561
SuMoTuWeThFriSat
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

เมนูสมาชิก
 Username
 Password

   Lost Password
   Register
Menu
หน้าแรก
ข่าวสารจากโรงเรียน
บทความ
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
ปฏิทินกิจกรรมรายปี
ภาพกิจกรรม
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลด
Web Links
ถาม/ตอบ
แผนที่โรงเรียนวัดไร่ขิง
Link Banner
เว็บแนะนำ
กบนอกกะลา
สวนจิตรลดา
ครูบ้านนอก
ครูไทย
หลักสูตรแกนกลาง
คปภ.นครปฐม
Guru Online
สพท.นครปฐม เขต 2
สพท.นครปฐมเขต 1
สหวิชา ดอทคอม
งานประเมิน อ.วารุณี c9
Varunee Blog
บทเรียน E - Learning
รวมเว็บวิทยาศาสตร์
แบบฝึกวิทย์ ประถมต้น
สวทช.
กระทรวงวิทยาศาสตร์
วิชาการดอทคอม


[ รวบรวมเว็บแนะนำ ]
ผลงานนักเรียน
สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพ
สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพ
ดาวเคราะห์ชั้นใน
ดาวเคราะห์ชั้นใน
ด.ญ.พิมพ์ลภัส สุขอาษา และ เพื่อน นำเสนอผลงานโดยป3/5
ด.ญ.พิมพ์ลภัส สุขอาษา และ เพื่อน นำเสนอผลงานโดยป3/5
โครงงาน เรื่องอบรมยุวมัคคุเทศก์
โครงงาน เรื่องอบรมยุวมัคคุเทศก์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์


[ รวบรวมผลงานนักเรียน ]
งานประเมิน อ.วารุณี c9
 เลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ


  คู่มือการใช้ E-learing ป.4

    

คู่มือการใช้ 

บทเรียน  E - Learning

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4

 

 

ของ

นางสาววารุณี   ถีระแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


คำนำ

            บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียน

การสอน  วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  รหัสวิชา  MD001  ระดับช่วงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  เป็นรายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เพื่อเป็นแนวทางต้นแบบในการสร้างบทเรียนผ่านระบบเครือข่าย  E – Learning  ที่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าศึกษาได้ตลอดเวลา  โดยการศึกษาผ่านระบบ  Interet   และ  Intranet

                บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ชุดนี้ได้กล่าวถึงความรู้ทั่วไปคอมพิวเตอร์และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีเนื้อหาตั้งแต่  ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์  หน้าที่  ส่วนประกอบต่างๆ  ในเครื่องคอมพิวเตอร์และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน  เพื่อเป็นแนวทางให้สำหรับครูผู้สอนที่มีใจเป็นนักพัฒนาการเรียน  การสอนให้ก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีข้อมูลและข่าวสารที่ไร้พรหมแดน

                คนยุคใหม่  ครูยุคใหม่  นักเรียนยุคใหม่  จะต้องรู้จักใช้เทคโนโลยี  ในการศึกษาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  ข่าวสารต่างๆ  มีคำกล่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ไว้ว่า  “ ไม่มีเทคโนโลยีใดที่แทนครูได้ทั้งหมด  แต่ว่าครูที่ไม่รู้จักเทคโนโลยีจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี ”  ซึ่งหมายถึงครูยุคใหม่จะถูกแทนที่ครูยุคเก่า  ที่ไม่รู้จักใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

                ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ผ่านเครือข่าย  E – Learning  ชุดนี้  จะเป็นประโยชน์สำหรับครู  และนักเรียน   ที่มีความสนใจในการสร้างบทเรียนในระบบเครือข่าย  E – Learning  ได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

        อาจารย์วารุณี    ถีระแก้ว

           ครูชำนาญการพิเศษ

   กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

 

 


สารบัญ

เรื่อง                                                                                                     หน้า

ประโยชน์ของบทเรียน E – Learning                                                                                           1

เริ่มต้นการใช้งานตามคู่มือการใช้ website                                                                                    2

แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่องสภาวะโลกร้อน                                                                               7

เรียนเรื่องภาวะโลกร้อน                                                                                                                    10

แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่องสภาวะโลกร้อน                                                                               18

เรื่องความคิดสร้างสรรค์                                                                                                                    21

แบบทดสอบก่อนเรียน                                                                                                      29

แบบทดสอบหลังเรียน                                                                                                       32

เรื่องการสังเคราะห์แสง                                                                                                                     35

แบบทดสอบก่อนเรียน                                                                                                      39

แบบทดสอบหลังเรียน 

เรื่อง  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                                                              50

แบบทดสอบก่อนเรียน                                                                                                      53

เรื่อง  วัดไร่ขิง                                                                                                                                     

 แบบทดสอบก่อนเรียน                                                                                     62

แบบทดสอบหลังเรียน                                                                                                       65

เรื่อง  แม่น้ำท่าจีน                                                                                                                               68

แบบทดสอบก่อนเรียน                                                                                                      73

แบบทดสอบหลังเรียน                                                                                                       76

รายงานการพัฒนาทักษะการเรียนบทเรียน  OnLine                                                                  84

ภาคผนวก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: ประโยชน์ของ e-Learning ::

 • ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และ สะดวกในการเรียน
  การเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning นั้นง่ายต่อการแก้ไขเนื้อหา และกระทำได้ตลอดเวลา เพราะสามารถกระทำได้ตามใจของผู้สอน เนื่องจากระบบการผลิตจะใช้ คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้ผู้เรียนก็สามารถเรียนโดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่
 • เข้าถึงได้ง่าย
  ผู้เรียน และผู้สอนสามารถเข้าถึง e-learning ได้ง่าย โดยมากจะใช้ web browser ของค่ายใดก็ได้ (แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้ผลิตบทเรียน อาจจะแนะนำให้ใช้ web browser แบบใดที่เหมาะกับสื่อการเรียนการสอนนั้นๆ) ผู้เรียนสามารถเรียนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้ และในปัจจุบันนี้ การเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกระทำได้ง่ายขึ้นมาก และยังมีค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีราคาต่ำลงมากว่าแต่ก่อนอีกด้วย
 • ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยกระทำได้ง่าย
  เนื่องจากผู้สอน หรือผู้สร้างสรรค์งาน e-Learning จะสามารถเข้าถึง server ได้จากที่ใดก็ได้ การแก้ไขข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูล จึงทำได้ทันเวลาด้วยความรวดเร็ว
 • ประหยัดเวลา และค่าเดินทาง
  ผู้เรียนสามารถเรียนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ โดยจำเป็นต้องไปโรงเรียน หรือที่ทำงาน รวมทั้งไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องประจำก็ได้ ซึ่งเป็นการประหยัดเวลามาก การเรียน การสอน หรือการฝึกอบรมด้วยระบบ e-Learning นี้ จะสามารถประหยัดเวลาถึง 50% ของเวลาที่ใช้ครูสอน หรืออบรม

จากประโยชน์ของ e-Learning ดังกล่าวนี้ ทำให้ภาคเอกชนเป็นจำนวนมากหันมานิยมใช้ระบบ e-learning ในการพัฒนาบุคลากรมากขึ้น

 

 

เริ่มต้นใช้งาน E – Learning

 

 

1.  เปิด  Inter  Emplorer โดยดับเบิ้ลคลิกที่         

 

 

2.  พิมพ์ชื่อ  Website   “ www.varunee.co.cc “  ลงใน Address  bar

 

 

 

 

3. เมื่อเข้าหน้า Website  แล้วคลิกเลือก   “เข้าสู่ระบบ”

 
[ หน้าหลัก ] [ งานประเมิน อ.วารุณี c9ทั้งหมด ]
 
  Copyright © 2009 varunee-raikhing.com 
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ 1628990 ท่าน.
website tracker