http://www.varunee-raikhing.com  
 หน้าแรก  บทเรียนออนไลน์  สมาชิก  เกี่ยวกับเรา  สมุดเยี่ยมชมเว็บ  ติดต่อเรา
ค้นหา   ประเภทการค้นหา 

วันนี้ : 23 ก.พ. 2561
SuMoTuWeThFriSat
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

เมนูสมาชิก
 Username
 Password

   Lost Password
   Register
Menu
หน้าแรก
ข่าวสารจากโรงเรียน
บทความ
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
ปฏิทินกิจกรรมรายปี
ภาพกิจกรรม
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลด
Web Links
ถาม/ตอบ
แผนที่โรงเรียนวัดไร่ขิง
Link Banner
เว็บแนะนำ
กบนอกกะลา
สวนจิตรลดา
ครูบ้านนอก
ครูไทย
หลักสูตรแกนกลาง
คปภ.นครปฐม
Guru Online
สพท.นครปฐม เขต 2
สพท.นครปฐมเขต 1
สหวิชา ดอทคอม
งานประเมิน อ.วารุณี c9
Varunee Blog
บทเรียน E - Learning
รวมเว็บวิทยาศาสตร์
แบบฝึกวิทย์ ประถมต้น
สวทช.
กระทรวงวิทยาศาสตร์
วิชาการดอทคอม


[ รวบรวมเว็บแนะนำ ]
ผลงานนักเรียน
ดาว
ดาว
สัตว์
สัตว์
ใช้ไฟฟ้าอย่างไรจึงจะประหยัดและปลอดภัย
ใช้ไฟฟ้าอย่างไรจึงจะประหยัดและปลอดภัย
แฟ้มพัฒนางาน
แฟ้มพัฒนางาน
แฟ้มงาน
แฟ้มงาน


[ รวบรวมผลงานนักเรียน ]
งานประเมิน อ.วารุณี c9
 เลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ


  เอกสารประกอบการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศป.4


ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารประกอบการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศป.4 คลิกดาน์โหลดไฟล์ที่นี่..........

    

เอกสารประกอบการสอน

วิชาคอมพิวเตอร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

เล่ม 1

 

 

โดย

อาจารย์วารุณี   ถีระแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 

คำนำ

เอกสารประกอบการสอนวิชา   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  เป็นเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สารสนเทศ  จัดทำขึ้น  เพื่อสะดวกในการนำไปใช้ประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ  ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  นักเรียนจะได้รับความรู้  วิธีการและขั้นตอนการประกอบการเรียนโดยละเอียดประกอบด้วยเนื้อหากิจกรรมการปฏิบัติขั้นตอนการทำงาน และจำเป็นสำหรับผู้สนใจที่สามารถนำไปใช้เป็นคู่มือการเรียนการฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสารสนเทศ

 

    วารุณี   ถีระแก้ว

        ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คำแนะนำบทเรียน

     การใช้เอกสารประกอบการสอนด้านสารสนเทศ จะให้ประโยชน์สูงสุดนักเรียนควรปฏิบัติดังนี้

1.         ศึกษาจุดประสงค์สำคัญของการใช้คอมพิวเตอร์ ให้เข้าใจ

2.         ปฏิบัติตามคำแนะนำในบทเรียนโดยเคร่งครัด

3.         ศึกษาขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมแต่ละโปรแกรมให้เข้าใจอย่างละเอียด

4.         ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เสนอแนะไว้เพื่อการทำงานของโปรแกรมจะได้ให้งานสัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.         ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยความระมัดระวังและต้องใช้งานด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง

6.         เมื่อเริ่มบทเรียนควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อดูพื้นฐานตนเองก่อน

7.         เมื่อจบบทเรียนแล้วควรทำแบบทดสอบท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจและทราบผลการพัฒนาของตนเอง

8.         เมื่อไม่มีความรู้ในโปรแกรมเรื่องใด  ไม่ควรเข้าไปใช้โปรแกรมนั้น  เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายได้

9.         ควรศึกษาขั้นตอนการทำงานให้เข้าใจสอบถามผู้รู้    หรือครูจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี

10.          ควรเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรักษาทรัพย์สมบัติส่วนรวม  เพื่อประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ความรู้เบื้องต้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดประสงค์

หลังจากศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว

นักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้ได้

1.                        มีความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

2.                        บอกความหมายและความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.                        บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


จุดประสงค์การเรียนรู้

                1.  นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได้

                2.  นักเรียนสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ได้

3.  นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ได้

4.  นักเรียนสามารถบอกข้อจำกัดของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ได้

5.  นักเรียนสามารถอธิบายการส่งถ่ายข้อมูลได้

6.  นักเรียนสามารถอธิบายอุปกรณ์ที่ต้องมีในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม

 

ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ

                ระบบสารสนเทศสร้างขึ้นมาเพื่อจุดมุ่งหมายหลายประการจุดมุ่งหมายพื้นฐานประการหนึ่ง คือ การประมวลข้อมูล (Data) ให้เป็นสารสนเทศ  (Information) และนำไปสู่ความรู้ (Knowledge) ที่ช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงาน

 

เรื่อง  ความหมายและความสำคัญของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานในด้านต่างๆ  เช่น

           ๑.   ด้านธุรกิจการค้า  ใช้ในการบริการลูกค้า  ใช้ในการบริหารงาน  เป็นต้น

๒.  ด้านการเงินการธนาคาร  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงินได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น

๓. ด้านการออกแบบ  ใช้ในการออกแบบบ้าน สะพาน เครื่องจักร รถยนต์  ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ

๔.  ด้านอุตสาหกรรม  ใช้ในการควบคุมการผลิต ประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์

๕.  ด้านการเกษตร ใช้จัดเก็บข้อมูล พยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตร ควบคุมการผลิต ส่งเสริมการ
เพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์และการประมง

๖.  ด้านวิทยาศาสตร์  ใช้ในการสร้างแบบจำลอง วิเคราะห์ข้อมูล  ควบคุมการรับส่งข้อมูล

๗.  ด้านการแพทย์  ใช้ในการตรวจโรค  วินิจฉัยโรค เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ  ประวัติของผู้ป่วย

.  ด้านการปกครอง ใช้รวบรวมกฎหมาย  สรุปคดี ทะเบียนประวัติอาชญากร

๙.  ด้านการศึกษา  ใช้เป็นอุปกรณ์  สื่อการสอน บทเรียนสำเร็จรูป  บริหารงานทางการศึกษา
งานห้องสมุด  การตรวจข้อสอบ  การรายงานผลการเรียน  การจัดตารางสอน

 

 

 

                    

 

 

 

             เมาส์ (Mouse) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมการชี้ตำแหน่งจอภาพ โดยการบังคับให้เคลื่อนที่ไปมา บนแผ่นรองเมาส์เมื่อเลื่อนเมาส์ลูกบอลที่อยู่ด้านล่างของเมาส์จะกลิ้งทำให้คอมพิวเตอร์รับรู้การเปลี่ยนตำแหน่งของเคอร์เซอร์บนจอภาพ  ส่วนด้านบนของเมาส์มีปุ่มสำหรับใช้งาน ๒ ปุ่ม  ปุ่มซ้ายทำหน้าที่เช่นเดียวกับปุ่ม Enter ของแป้นพิมพ์ที่ให้คอมพิวเตอร์รับรู้คำสั่งที่ส่งไป ส่วนปุ่มขวาเมื่อคลิกจะมีรายการให้เลือกดำเนินการ

             แป้นพิมพ์ (Keyboard) เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ประกอบด้วยปุ่มอักษรภาษาอังกฤษ โดยใช้ปุ่ม  ในการสับเปลี่ยนระหว่างอักษรภาษาไทยและอังกฤษ ในการพิมพ์อักษรภาษาอังกฤษถ้าต้องการพิมพ์อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letter)  จะต้องกดแป้น     ค้างไว้ แล้วจึงพิมพ์ตัวอักษร

 

 

 

 

             แป้นพิมพ์ที่ควรรู้จัก

                      แป้น ESC ย่อมาจาก  Escape  ใช้เพื่อกดยกเลิกการทำงาน

                      แป้น Tild  ใช้เพื่อสลับเปลี่ยนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ

                   แป้น Tab  ใช้กดเพื่อเลื่อนตำแหน่งไปทางขวาตามกั้นหน้าที่กำหนด

                    แป้น  Backspace  ใช้กดเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ย้อนกลับทางซ้าย ๑ ครั้ง หรือลบตัวอักษร
ที่พิมพ์มาแล้วทางซ้ายมือ

          แป้น Enter  ใช้กดเพื่อให้คอมพิวเตอร์รับคำสั่งในการทำงาน

                    แป้น Insert  ใช้กดเพื่อกำหนดสภาวะการพิมพ์แทรกหรือพิมพ์ทับ

           แป้น  Delete  ใช้กดเพื่อลบอักษรที่พิมพ์มาแล้วทางขวามือ

                   แป้น  End  ใช้กดเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านขวาหลังสุดของบรรทัดนั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากมีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลาพัฒนาการของเทคโนโลยีทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปมาก ลองย้อนไปในอดีตโลกมีกำเนินมาประมาณ 4600 ล้านปี เชื่อกันว่าพัฒนาการตามธรรมชาติทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตถือกำเนินบนโลกประมาณ 500 ล้านปีที่แล้ว ยุคไดโนเสาร์มีอายุอยู่ในช่วง 200 ล้านปี สิ่งมีชีวิตที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์

[ หน้าหลัก ] [ งานประเมิน อ.วารุณี c9ทั้งหมด ]
 
  Copyright © 2009 varunee-raikhing.com 
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ 1692718 ท่าน.
website tracker