http://www.varunee-raikhing.com  
 หน้าแรก  บทเรียนออนไลน์  สมาชิก  เกี่ยวกับเรา  สมุดเยี่ยมชมเว็บ  ติดต่อเรา
ค้นหา   ประเภทการค้นหา 

วันนี้ : 21 ม.ค. 2561
SuMoTuWeThFriSat
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

เมนูสมาชิก
 Username
 Password

   Lost Password
   Register
Menu
หน้าแรก
ข่าวสารจากโรงเรียน
บทความ
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
ปฏิทินกิจกรรมรายปี
ภาพกิจกรรม
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลด
Web Links
ถาม/ตอบ
แผนที่โรงเรียนวัดไร่ขิง
Link Banner
เว็บแนะนำ
กบนอกกะลา
สวนจิตรลดา
ครูบ้านนอก
ครูไทย
หลักสูตรแกนกลาง
คปภ.นครปฐม
Guru Online
สพท.นครปฐม เขต 2
สพท.นครปฐมเขต 1
สหวิชา ดอทคอม
งานประเมิน อ.วารุณี c9
Varunee Blog
บทเรียน E - Learning
รวมเว็บวิทยาศาสตร์
แบบฝึกวิทย์ ประถมต้น
สวทช.
กระทรวงวิทยาศาสตร์
วิชาการดอทคอม


[ รวบรวมเว็บแนะนำ ]
ผลงานนักเรียน
วันเด็กแห่งชาติ
วันเด็กแห่งชาติ
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การตูนสุดฮิต
การตูนสุดฮิต
รวมผลงาน เด็กๆ
รวมผลงาน เด็กๆ
ด.ญ.ชลธิชา  รักษาเชื้อ ป.4/6 เลขที่ 20
ด.ญ.ชลธิชา รักษาเชื้อ ป.4/6 เลขที่ 20


[ รวบรวมผลงานนักเรียน ]
งานประเมิน อ.วารุณี c9
 เลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ


  เอกสารประกอบการสอนรู้เวิรด์


ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารประกอบการสอนรู้เวิรด์ คลิกดาน์โหลดไฟล์ที่นี่..........

    

เอกสารประกอบการสอน


 

วิชาคอมพิวเตอร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

โปรแกรม   Microsoft Word  2003

เล่ม 3

 

 

โดย

อาจารย์วารุณี   ถีระแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  2


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 

 

คำนำ

          เอกสารประกอบการสอนวิชา  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น     เป็นเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  Microsoft  Word  2003  จัดทำขึ้นเพื่อสะดวกในการนำไปใช้ประกอบ

การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ   Microsoft  Word  2003  นักเรียนจะได้รับความรู้วิธีการและขั้นตอนการประกอบการเรียนโดยละเอียดประกอบด้วยเนื้อหากิจกรรมการปฏิบัติขั้นตอนการทำงาน   และจำเป็นสำหรับผู้สนใจที่สามารถนำไปใช้เป็นคู่มือการเรียนการฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ  Microsoft  Word  2003

 

    วารุณี   ถีระแก้ว

             ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

สารบัญ

เรื่อง                                                                                                               หน้า

ความรู้เบื้องต้น                                                                                                                        4

ความหมายของคอมพิวเตอร์                                                                                      5-6

แถบชื่อโปรแกรม  และชื่อแฟ้มเอกสาร                                                                     7-9

การสร้างเอกสารใหม่                                                                                                  10

การเปิดเอกสารที่บันทึกไว้กลับมาใช้งาน                                                                11-12

รูปแบบของตัวอักษร                                                                                                13-17

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อและเลขลำดับ                                                                      18-21

วิธีการสร้างข้อความศิลป์                                                                                         22-23

การตกแต่งข้อความศิลป์                                                                                             24

การแทรกภาพ                                                                                                          25-26

การย่อขยายภาพ                                                                                                         27

กำหนดหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ                                                                            28-30

การสร้างเส้นขอบและแรเงา                                                                                    31-33

การแบ่งข้อความ                                                                                                      34-37

ยกเลิกการแบ่งคอลัมน์                                                                                                            38

การกำหนดค่าหน้ากระดาษ                                                                                     39-41

การแทรกตารางเลขในเอกสาร                                                                                            42-50

การลบแถวในตาราง                                                                                                   51

การแยกเซลล์                                                                                                              52

 

 


                  คำแนะนำบทเรียน

การใช้เอกสารประกอบการสอน  Microsoft  Word  2003  จะให้ประโยชน์สูงสุดนักเรียนควรปฏิบัติดังนี้

1.      ศึกษาจุดประสงค์สำคัญของการใช้คอมพิวเตอร์  Microsoft  Word  2003  ให้เข้าใจ

2.      ปฏิบัติตามคำแนะนำในบทเรียนโดยเคร่งครัด

3.      ศึกษาขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมแต่ละโปรแกรมให้เข้าใจอย่างละเอียด

4.   ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เสนอแนะไว้  เพื่อการทำงานของโปรแกรมจะได้ให้งานสัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.      ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยความระมัดระวัง  และต้องใช้งานด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง

6.      เมื่อเริ่มบทเรียนควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อดูพื้นฐานตนเองก่อน

7.   เมื่อจบบทเรียนแล้วควรทำแบบทดสอบท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้  ความเข้าใจ  และทราบผลการพัฒนาของตนเอง

8.      เมื่อไม่มีความรู้ในโปรแกรมเรื่องใด  ไม่ควรเข้าไปใช้โปรแกรมนั้น  เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายได้

9.   ควรศึกษาขั้นตอนการทำงานให้เข้าใจ  หรือสอบถามผู้รู้  หรือครู จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี

10. ควรเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  เพื่อรักษาทรัพย์สมบัติส่วนรวมเพื่อประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์

 

 


 

 


 


ความรู้เบื้องต้น

Microsoft  Word  2003

จุดประสงค์

หลังจากศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว

นักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้ได้

1.  มีความรู้เกี่ยวกับ  Microsoft  Word  2003

2.  บอกความหมายและความเป็นมาของ   Microsoft  Word  2003

3.  บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับ  Microsoft  Word  2003

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  Microsoft  Word  2003

              ศึกษาการใช้โปรแกรมชุด  Microsoft  Office  ในการสร้างและจัดการเอกสาร  สามารถเข้าใจและใช้โปรแกรมการคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถนำเสนอผ่านคอมพิวเตอร์ได้   และยังรวมไปถึงการจัดเอกสารให้ดูสวยงามแบบมืออาชีพ   อาทิ การปรับแต่งฟอนต์   ระยะบรรทัด  และย่อหน้าการตรวจและแก้ไขข้อความ  การใช้งานโปรแกรม  Microsoft  Excel  ในงานทางด้านการคำนวณ  โดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานในเวิร์กชีท    การนำเสนอด้วยกราฟ    การพิมพ์เวิร์กชีทออกทางเครื่องพิมพ์   รวมทั้งรายละเอียดต่างๆที่สำคัญและจำเป็นในการทำงานกับโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมการใช้งาน  Microsoft  PowerPoint  ในงานทางด้านการนำเสนอผลงาน  โดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานในโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์  การสร้างจัดการสไลด์  การทำงานกับข้อความในสไลด์  การจัดรูปแบบและตกแต่งแผ่นสไลด์  การตกแต่งสไลด์ใช้ออบเจ็ค

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.       นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft  Word  2003

2.       นักเรียนสามารถเรียกใช้งานโปรแกรม  Microsoft  Word  2003

3.        นักเรียนสามารถบอกถึงส่วนประกอบต่างๆของหน้าจอ  โปรแกรม Microsoft  Word  2003 ได้

4.       นักเรียนสามารถปิดโปรแกรม  Microsoft  Word  2003 ได้

5.       นักเรียนเข้าใจและเรียนรู้การสร้างเอกสารงานพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง

6.       นักเรียนสามรถพิมพ์และแก้ไขข้อความลงในโปรแกรม Microsoft  Word  2003 ได้

7.    นักเรียนสามารถเรียนรู้การใช้คำสั่งใน   ไตเติ้ลบาร์/เมนูบาร์/เมนู  แฟ้ม/เมนูแก้ไข/เมนูมุมมอง/เมนูแทรก/เมนูรูปแบบ/เมนูตาราง/ทูลบาร์  และ  สเตตัสบาร์

8.       นักเรียนสามารถนำตาราง  รูปภาพ (Clipart)  มาประยุกต์ใช้กับงานลักษณะต่างๆได้

9.       นักเรียนสามารถนำภาพวาดมาประยุกต์ใช้งานเพื่อตกแต่งเอกสารงานพิมพ์ได้

10.   นักเรียนเข้าใจและสามารถบอกขั้นตอนในการสั่งพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ได้

11.  นักเรียนสามารถออกแบบใบโฆษณาแผ่นพับ  ที่คั่นหนังสือ  นามบัตร  ได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์  สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้

12.   นักเรียนสามารถนำความรู้จากการเรียนไปบูรณาการการใช้กับกลุ่มสาระอื่นๆได้อย่างดีและมีความเหมาะสม

[ หน้าหลัก ] [ งานประเมิน อ.วารุณี c9ทั้งหมด ]
 
  Copyright © 2009 varunee-raikhing.com 
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ 1628938 ท่าน.
website tracker