http://www.varunee-raikhing.com  
 หน้าแรก  บทเรียนออนไลน์  สมาชิก  เกี่ยวกับเรา  สมุดเยี่ยมชมเว็บ  ติดต่อเรา
ค้นหา   ประเภทการค้นหา 

วันนี้ : 23 ก.พ. 2561
SuMoTuWeThFriSat
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

เมนูสมาชิก
 Username
 Password

   Lost Password
   Register
Menu
หน้าแรก
ข่าวสารจากโรงเรียน
บทความ
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
ปฏิทินกิจกรรมรายปี
ภาพกิจกรรม
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลด
Web Links
ถาม/ตอบ
แผนที่โรงเรียนวัดไร่ขิง
Link Banner
เว็บแนะนำ
กบนอกกะลา
สวนจิตรลดา
ครูบ้านนอก
ครูไทย
หลักสูตรแกนกลาง
คปภ.นครปฐม
Guru Online
สพท.นครปฐม เขต 2
สพท.นครปฐมเขต 1
สหวิชา ดอทคอม
งานประเมิน อ.วารุณี c9
Varunee Blog
บทเรียน E - Learning
รวมเว็บวิทยาศาสตร์
แบบฝึกวิทย์ ประถมต้น
สวทช.
กระทรวงวิทยาศาสตร์
วิชาการดอทคอม


[ รวบรวมเว็บแนะนำ ]
ผลงานนักเรียน
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
การตูนสุดฮิต
การตูนสุดฮิต
ด.ญ.ชลธิชา  รักษาเชื้อ ป.4/6 เลขที่ 20
ด.ญ.ชลธิชา รักษาเชื้อ ป.4/6 เลขที่ 20
ใช้ไฟฟ้าอย่างไรจึงจะประหยัดและปลอดภัย
ใช้ไฟฟ้าอย่างไรจึงจะประหยัดและปลอดภัย
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


[ รวบรวมผลงานนักเรียน ]
งานประเมิน อ.วารุณี c9
 เลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ


  เอกสารประกอบการสอนอินเตอร์เน็ท


ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารประกอบการสอนอินเตอร์เน็ท คลิกดาน์โหลดไฟล์ที่นี่..........

    

เอกสารประกอบการสอน

วิชาคอมพิวเตอร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

โปรแกรม   Window  Explorer  เรื่อง  Internet 

เล่ม 2

 

 

โดย

อาจารย์วารุณี   ถีระแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

คำนำ

เอกสารประกอบการสอนวิชา   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  เป็นเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  Internet  จัดทำขึ้น  เพื่อสะดวกในการนำไปใช้ประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ  Internet  นักเรียนจะได้รับความรู้  วิธีการและขั้นตอนการประกอบการเรียนโดยละเอียดประกอบด้วยเนื้อหากิจกรรมการปฏิบัติขั้นตอนการทำงาน และจำเป็นสำหรับผู้สนใจที่สามารถนำไปใช้เป็นคู่มือการเรียนการฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ Internet

 

    วารุณี   ถีระแก้ว

        ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

เรื่อง                                                                                                                        หน้า

ความรู้เบื้องต้น                                                                                                                        4

ความหมายของอินเตอร์เน็ต                                                                                        5-6

ส่วนประกอบของหน้าต่างอินเตอร์เน็ต                                                                     7-8

การใช้โฟร์เดอร์                                                                                                         9-10

แถบเครื่องมือ                                                                                                              11

การเก็บบันทึกหน้าเว็บเพจ                                                                                       14-15

วิธีสืบค้นข้อมูล                                                                                                       16-19

การสืบค้นด้วยคำสั่งค้นแล้วเจอเลย                                                                         20-21

การค้นหารูปภาพจากเว็บ                                                                                         22-30

ความหมายของอีเมล์                                                                                                  31

การสมัครอีเมล์                                                                                                                     32-35

การเขียนจดหมายใหม่                                                                                              36-37

การส่งจดหมายแนบไฟล์                                                                                         38-41

คำศัพท์ต่างๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต                                                                   42

 

 

 

 

 

คำแนะนำบทเรียน

         การใช้เอกสารประกอบการสอน  Internet จะให้ประโยชน์สูงสุดนักเรียนควรปฏิบัติดังนี้

1.        ศึกษาจุดประสงค์สำคัญของการใช้คอมพิวเตอร์  Internet ให้เข้าใจ

2.        ปฏิบัติตามคำแนะนำในบทเรียนโดยเคร่งครัด

3.        ศึกษาขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมแต่ละโปรแกรมให้เข้าใจอย่างละเอียด

4.        ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เสนอแนะไว้เพื่อการทำงานของโปรแกรมจะได้ให้งานสัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.        ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยความระมัดระวังและต้องใช้งานด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง

6.        เมื่อเริ่มบทเรียนควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อดูพื้นฐานตนเองก่อน

7.        เมื่อจบบทเรียนแล้วควรทำแบบทดสอบท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจและทราบผลการพัฒนาของตนเอง

8.        เมื่อไม่มีความรู้ในโปรแกรมเรื่องใด  ไม่ควรเข้าไปใช้โปรแกรมนั้น  เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายได้

9.        ควรศึกษาขั้นตอนการทำงานให้เข้าใจสอบถามผู้รู้    หรือครูจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี

10.         ควรเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรักษาทรัพย์สมบัติส่วนรวม  เพื่อประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

ความรู้เบื้องต้น

Internet

จุดประสงค์

หลังจากศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว

นักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้ได้

1.  มีความรู้เกี่ยวกับ  โปรแกรม  Internet

2.  บอกความหมายและความเป็นมาของ  โปรแกรม   Internet

3.  บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับ  โปรแกรม  Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

                1.  นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของอินเทอร์เน็ตได้

                2.  นักเรียนสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตได้

3.  นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตได้

4.  นักเรียนสามารถบอกข้อจำกัดของอินเทอร์เน็ตได้

5.  นักเรียนสามารถอธิบายการส่งถ่ายข้อมูลได้

6.  นักเรียนสามารถอธิบายอุปกรณ์ที่ต้องมีในการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   อินเตอร์เน็ต  (Internet)  เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในยุคของสังคมข่าวสารในปัจจุบัน  การสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์กำลังมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ โดยมีขอบข่ายเชื่อมโยงเกือบทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้ยังเป็นเครือข่ายของเครือข่าย เพราะอินเตอร์เน็ตประกอบด้วยเครือข่ายย่อยจำนวนมากเชื่อมเข้าด้วยกัน อินเตอร์เน็ตจึงเป็นเสมือนขุมทองแห่งใหม่เพราะเป็นที่รวมของข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ ทำให้โลกที่กว้างใหญ่ไพศาลแคบเข้ามาอีก ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตนั้นมีมากมาย    ทั้งทางด้านการศึกษา   การบันเทิง   การติดต่อสื่อสารทางจดหมาย   การซื้อของ หรือสนุกกับการมีเพื่อนใหม่บนอินเตอร์เน็ต  บริการค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต  โดยใช้ search engine  ก็เป็นอีกบริการหนึ่งบนอินเตอร์เน็ต   (Internet)   ที่เราสามารถค้นหาข้อมูลที่เราต้องการได้


เวิลด์ไวด์เว็บ (Word Wide Web-www)


                      เวิลด์ไวด์เว็บ    เป็นบริการข้อมูลข่าวสารแบบสื่อผสม   ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้มีผู้ที่อยากเข้ามาใช้งานอินเตอร์เน็ต  ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเวิลด์ไวด์เว็บนั้นเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถค้นหารายละเอียดต่าง ๆ  ที่ต้องการได้เป็นอย่างดี    ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก   ซึ่งการค้นหาข้อมูลด้วยเวิลด์ไวด์เว็บนี้เราจะสามารถเห็นได้ทั้งภาพและเสียง   ทั้งภาพแบบสองมิติ   และสามมิติ   รวมทั้งภาพเคลื่อนไหวด้วยซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกแบ่งเป็นหน้า ๆ   แต่ละหน้าก็จะสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้โดยลักษณะของเวิลด์ไวด์เว็บ

นี้จะเป็นแบบเครือข่ายแบบใยแมงมุมมีกระจายนอกจากนี้การใช้งานเวิลด์ไวด์เว็บยังใช้ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงทำให้การใช้งานเวิลด์ไวด์เว็บเป็นที่นิยมไปทั่วโลก


           

 

 

 

 

 

การเข้าสู่อินเตอร์เน็ต

Internet Explorer โปรแกรมสำหรับสื่อสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
                                       Internet  Explorer   เป็นโปรแกรมสำหรับสื่อสารบนอินเตอร์เน็ตที่พัฒนาโดย บริษัทไมโครซอฟท์   จุดเด่นของ  Internet  Explorer   คือการรวมกันของโปรแกรมสำหรับให้บริการต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต  ทำให้เรียนรู้ง่ายและใช้งานได้สะดวก   Internet  Explorer   ประกอบด้วยโปรแกรมย่อยที่สำคัญหลายโปรแกรม

การเข้าสู่โปรแกรม Internet Explorer

การเข้าสู่โปรแกรม Internet Explorer สามารถกระทำได้หลายวิธี

          1.  คลิกปุ่ม     

         2.  คลิกเลือก  Internet Explorer หรือดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน

 


         3.  ก็จะปรากฏ  Internet Explore ขึ้นมาเป็นหน้าเว็บเพจที่เราได้กำหนดไว้เป็น
              หน้าเริ่มต้น

 

 

 

           

 

 

        ทำการคลิกสัญลักษณ์แทน   Internet  Explorer  ที่ปรากฏอยู่บน  Taskbar  ซึ่งผู้ใช้

         สามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนประกอบของหน้าต่าง Internet Explorer

โลโก้ (Logo)

แถบเครื่องมือ (Tool Bar)

[ หน้าหลัก ] [ งานประเมิน อ.วารุณี c9ทั้งหมด ]

 
  Copyright © 2009 varunee-raikhing.com 
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ 1692702 ท่าน.
website tracker