http://www.varunee-raikhing.com  
 หน้าแรก  บทเรียนออนไลน์  สมาชิก  เกี่ยวกับเรา  สมุดเยี่ยมชมเว็บ  ติดต่อเรา
ค้นหา   ประเภทการค้นหา 

วันนี้ : 21 ม.ค. 2561
SuMoTuWeThFriSat
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

เมนูสมาชิก
 Username
 Password

   Lost Password
   Register
Menu
หน้าแรก
ข่าวสารจากโรงเรียน
บทความ
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
ปฏิทินกิจกรรมรายปี
ภาพกิจกรรม
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลด
Web Links
ถาม/ตอบ
แผนที่โรงเรียนวัดไร่ขิง
Link Banner
เว็บแนะนำ
กบนอกกะลา
สวนจิตรลดา
ครูบ้านนอก
ครูไทย
หลักสูตรแกนกลาง
คปภ.นครปฐม
Guru Online
สพท.นครปฐม เขต 2
สพท.นครปฐมเขต 1
สหวิชา ดอทคอม
งานประเมิน อ.วารุณี c9
Varunee Blog
บทเรียน E - Learning
รวมเว็บวิทยาศาสตร์
แบบฝึกวิทย์ ประถมต้น
สวทช.
กระทรวงวิทยาศาสตร์
วิชาการดอทคอม


[ รวบรวมเว็บแนะนำ ]
ผลงานนักเรียน
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
สัตว์
สัตว์
เรื่องนิทานพื้นบ้าน
เรื่องนิทานพื้นบ้าน
รวมผลงาน เด็กๆ
รวมผลงาน เด็กๆ
พ่อ
พ่อ


[ รวบรวมผลงานนักเรียน ]
งานประเมิน อ.วารุณี c9
 เลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ


  วารุณีวฐ2 สุดท้าย 4 เมษา


ดาวน์โหลดไฟล์ วารุณีวฐ2 สุดท้าย 4 เมษา คลิกดาน์โหลดไฟล์ที่นี่..........

    

รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือ

เชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตำแหน่ง)

วิทยฐานะที่ขอเลื่อน  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

 

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

    ชื่อ – สกุล                     นางสาววารุณี  ถีระแก้ว  อายุ  52  ปี    อายุราชการ  33  ปี

    คุณวุฒิสูงสุด                 ปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต   จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก

    ตำแหน่ง                        ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   ตำแหน่งเลขที่ 3789

    สถานศึกษา                   โรงเรียนวัดไร่ขิง  (สุนทรอุทิศ)  อำเภอ/เขต สามพราน

    เขตพื้นที่การศึกษา      นครปฐม  เขต 2  กรม/ส่วนราชการ  สำนักงานคณะกรรมการ

                                            การศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                            รับเงินเดือนในอันดับ  คศ. 3 ขั้น 35,360  บาท

 

2.  การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริงสายการสอน)

            เนื่องจากโรงเรียนได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง   การบริหารวิชาการสารสนเทศเทคโนโลยีของโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งการบริหารแผนงานสารสนเทศเทคโนโลยีเป็นอย่างดีและข้าพเจ้าผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ให้เป็นแกนนำด้านวิชาการนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน web blog  http://go to know.org / blog  varunee  เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ใน Web blog  โดยนำเสนองานด้านวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและนำเสนอบทเรียน E-learning  ใน  Website  www.varunee.co.cc  เพื่อเป็นแนวทางต้นแบบในการสร้างบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายที่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าศึกษาได้ตลอดเวลาโดยการศึกษาผ่านระบบ  Internet  และ Intranet  เพื่อเป็นแนวทางให้สำหรับครูผู้สอนที่มีใจเป็นนักพัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวสู่ยุคเทคโนโลยี  ข้อมูล  ข่าวสารที่ไร้พรหมแดน  สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งออกแบบระบบสารสนเทศใน Website  www.varunee-raikhing.com เพื่อให้เป็นการเรียนการสอน  online  นอกจากนั้นข้าพเจ้าได้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ดังนั้น  การรายงาน  การปฏิบัติหน้าที่  สายการสอน  จึงรายงานในส่วนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบในฐานะครูผู้ปฏิบัติการสอนดังนี้

                1)  การปฏิบัติการสอน  (ระดับ/ชั้น)

                2)  จำนวนชั่วโมง (คาบ)  ที่สอน/สัปดาห์

ปีที่ 1 วันที่  25 เมษายน  2550 – 24  เมษายน  2551

 

ปีการศึกษา/

ภาคเรียน

ระดับชั้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชา/รหัสวิชา

จำนวน

นักเรียน(คน)

จำนวนชั่วโมง

ปีการศึกษา

2550

ภาคเรียนที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้น.ป.3/1 – ป.3/7

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้น ป.4/5-ป.4/7

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ชั้นประถมศึกษาปีที่3

 

วิทยาศาสตร์

 

 

คอมพิวเตอร์

 

ภาษาไทย

ลูกเสือ

แนะแนว

 

ว 13110

 

 

 4.1

 

ท 13110

ล 13110

น 13110

 

230

 

 

120

 

38

38

38

 

14

 

 

3

 

2

1

1

 

 

 

 

รวม

21

ปีการศึกษา

2550

ภาคเรียนที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้น ป.3/1 – ป.3/7

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้น ป.4/5 – ป.4/7

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ชั้นประถมศึกษาปีที่3

 

วิทยาศาสตร์

 

 

คอมพิวเตอร์

 

ภาษาไทย

ลูกเสือ

แนะแนว

 

ว 13110

 

 

  4.1

 

ท 13110

ล 13110

น 13110

 

230

 

 

120

 

38

38

38

 

14

 

 

3

 

2

1

1

 

 

 

 

รวม

21

 

 

 

รวมตลอดปีการศึกษา  (21 x 40) = 840 = ชั่วโมง

 

 

ปีที่ 2 วันที่  25 เมษายน  2551 – 24  เมษายน  2552

 

ปีการศึกษา/

ภาคเรียน

ระดับชั้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชา/รหัสวิชา

จำนวน

นักเรียน(คน)

จำนวนชั่วโมง

ปีการศึกษา

2551

ภาคเรียนที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้น ป.4/5

ชั้น ป.4/6

ชั้น ป.4/7

 

ชั้น ป.3/1-ป.3/7

ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ชั้นประถมศึกษาปีที่3

ชั้นประถมศึกษาปีที่3

คอมพิวเตอร์

 

 

 

 

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

ลูกเสือ

แนะแนว

  4.1

 

 

 

 

ว 13110

ท 13110

ล 13110

[ หน้าหลัก ] [ งานประเมิน อ.วารุณี c9ทั้งหมด ]
 
  Copyright © 2009 varunee-raikhing.com 
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ 1628942 ท่าน.
website tracker